Bếp điện từ

BẾP ÂM ĐIỆN TỪ ĐÔI VS 818
Liên hệ

+ Nguồn điện: 220V-50Hz
+ Công suất: 2.400W+2.400W
+ Chức năng nấu nhanh (Booster): 2.800W
+ Kích thước bếp: 730 * 430mm
+ Kích thước khoét đá: 670 * 385mm
+ Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
BẾP ÂM ĐIỆN TỪ ĐÔI VS 828
Liên hệ

+ Nguồn điện: 220V-50Hz
+ Công suất: 2.400W+2.400W
+ Chức năng nấu nhanh (Booster): 2.800W
+ Kích thước bếp: 730 * 430mm
+ Kích thước khoét đá: 670 * 385mm
+ Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
BẾP ÂM ĐIỆN TỪ ĐÔI VS 868
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V-50Hz
+  Công suất: 2.800W+2.800W
+  Chức năng nấu nhanh (Booster): 3.200W
+  Kích thước bếp: 730 * 430 mm
+  Kích thước khoét đá: 670 * 385mm
+  Bảo hành: 36 tháng

Chi tiết
BẾP ÂM ĐIỆN TỪ ĐÔI VS 878
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V-50Hz
+  Công suất: 2.000W+2.000W
+  Chức năng nấu nhanh (Booster): 2.200W
+  Kích thước bếp: 730 * 430mm
+  Kích thước khoét đá: 670 * 385mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
BẾP ĐÔI TỪ VS 969
Liên hệ

+ Nguồn điện: 220-50Hz
+ Công suất: 1.600W - 2.000W
+ Công nghệ Inverter
+ Kích thước bếp: 720x430mm
+ Kích thước khoét đá: 680x390mm
+ Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
BẾP ĐÔI TỪ VS 989
Liên hệ

+ Nguồn điện: 220-50Hz
+ Công suất:  2.000W - 2.000W
+ Công nghệ Inverter
+ Kích thước bếp: 720x430mm
+ Kích thước khoét đá: 680x390mm
+ Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết

Hiển thị từ 1 đến 6 trên 9 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang