Bếp điện từ

BẾP GAS DƯƠNG VN 368
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 690x364mm

+ Số bếp gas nấu: 2

+ Hệ thống đánh lửa: Magneto

+ Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
BẾP GAS DƯƠNG VN 318
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 687x364mm

+ Số bếp gas nấu: 2

+ Hệ thống đánh lửa: Magneto

+ Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
BẾP GAS DƯƠNG VN 668KG
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 700x400mm
+ Số bếp gas nấu: 2 
+ Hệ thống đánh lửa: Magneto
+ Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
BẾP GAS DƯƠNG VN 358KG
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 700x400mm
+ Số bếp gas nấu: 2 
+ Hệ thống đánh lửa: Magneto
+ Bảo hành: 12 tháng

 

Chi tiết
BẾP GAS DƯƠNG VN 3058
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 700x400mm
+ Số bếp gas nấu: 2 
+ Hệ thống đánh lửa: Magneto
+ Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
BẾP GAS DƯƠNG VN 3038
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 700x400mm
+ Số bếp gas nấu: 2 
+ Hệ thống đánh lửa: Magneto
+ Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Hiển thị từ 1 đến 6 trên 8 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang