Bếp điện từ

BẾP GAS DƯƠNG VN 368
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 690x364mm

+ Số bếp gas nấu: 2

+ Hệ thống đánh lửa: Magneto

+ Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
BẾP GAS DƯƠNG VN 318
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 687x364mm

+ Số bếp gas nấu: 2

+ Hệ thống đánh lửa: Magneto

+ Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
BẾP GAS ÂM VS 878
Liên hệ

+ Kích thước mặt kính: 720x430mm

+ Kích thước khoét đá: 655x355mm

+ Đánh lửa pin (IC) công nghệ mới cho lửa xanh đều tiết kiệm gas

+ Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
BẾP GAS ÂM VS 626
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 750x450mm

+ Kích thước khoét đá: 650x350mm

+  Đánh lửa DL27 công nghệ mới cho lửa xanh đều tiết kiệm gas

+ Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
BẾP GAS ÂM VS 898
Liên hệ

+ Kích thước bếp: 710x410mm

+ Kích thước khoét đá: 655x355mm

+ Đánh lửa pin (IC) công nghệ mới cho lửa xanh đều tiết kiệm gas

+ Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
BẾP GAS ÂM VS 8018
Liên hệ

+  Kích thước bếp: 730x430mm

+  Kích thướng khoét đá: 670x370mm

+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết

Hiển thị từ 1 đến 6 trên 15 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang