Bếp điện từ

BẾP TỪ ĐƠN VS 6388
Liên hệ

+ Công suất danh định 2000w
+ Nguồn điện 220v - 50Hz
+ 8 Mức điều khiển công suất/nhiệt độ để điều chỉnh
+ Kích thước bếp: 280*356mm
+ Bảo hành 12 tháng

Chi tiết
BẾP TỪ ĐƠN VS 6368
Liên hệ

+ Công suất danh định 2000w
+ Nguồn điện 220v - 50Hz
+ 8 Mức điều khiển công suất/nhiệt độ để điều chỉnh
+ Kích thước bếp: 290*355mm
+ Bảo hành 12 tháng

Chi tiết
BẾP TỪ CẢM ỨNG VS 6398
Liên hệ

+ Công suất danh định 1800w
+ Nguồn điện 220v - 50Hz
+ 10 mức điều khiển công suất/nhiệt độ 
+ Kích thước bếp: 300*390mm
+ Bảo hành 12 tháng

Chi tiết
BẾP TỪ CẢM ỨNG VS 6388
Liên hệ

+ Công suất danh định 2000w
+ Nguồn điện 220v - 50Hz
+ 8 Mức điều khiển công suất/nhiệt độ để điều chỉnh
+ Kích thước bếp: 280*356mm
+ Bảo hành 12 tháng

Chi tiết
BẾP TỪ NÚT BẤM CƠ VS 6368
Liên hệ

+ Công suất danh định 2000w
+ Nguồn điện 220v - 50Hz
+ 8 Mức điều khiển công suất/nhiệt độ để điều chỉnh
+ Kích thước bếp: 290*355mm
+ Bảo hành 12 tháng

Chi tiết