CÔNG TY CP VANESSA VIỆT NAM

Địa chỉ: Thụy Hà - Bắc Hồng - Đông Anh - Hà Nội.

Hotline: 1800 60 58

Email: vanessavnvietnam@gmail.com