Bếp điện từ

MÁY HÚT MUI VS 6490
Liên hệ

+  Nguồn điện 220-50Hz
+  Động cơ 230W
+  Lưu lượng hút 1.000m3/h
+  Độ ồn < 56db
+  Kích thước: 600mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6990
Liên hệ

+  Nguồn điện 220-50Hz
+  Động cơ 230W
+  Lưu lượng hút 1000m3/h
+  Độ ồn < 56db
+  Kích thước: 900mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 7002SP
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 2*80W 
+  Lưu lượng hút: 500m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 700mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6790G
Liên hệ

+  Nguồn điện 220V/50Hz,
+  Động cơ 225W. 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 56dB
+  Kích thước: 900mm

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6770G
Liên hệ

+  Nguồn điện 220V/50Hz,
+  Động cơ 225W. 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 56dB
+  Kích thước: 700mm

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6690G
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 225W 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 56dB
+  Kích thước: 900mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết

Hiển thị từ 1 đến 6 trên 15 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang