Bếp điện từ

MÁY HÚT MÙI VS 7002SP
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 2*80W 
+  Lưu lượng hút: 500m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 700mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6370G
Liên hệ

+  Nguồn điện 220V/50Hz
+  Động cơ 1*65W 
+  Lưu lượng hút: 350m3/h
+  Độ ồn < 50dB
+  Kích thước: 700mm

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 7002SS
Liên hệ

+  Nguồn điện 220V/50Hz
+  Động cơ 2*80W 
+  Lưu lượng hút: 500m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 700mm

Chi tiết