Bếp điện từ

MÁY HÚT MÙI VS 6870G
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 230W 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 56dB
+  Kích thước: 700mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6590S
Liên hệ

+  Nguồn điện 220V/50Hz,
+  Động cơ 230W. 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 56dB
+  Kích thước: 900mm

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6570S
Liên hệ

+  Nguồn điện 220V/50Hz,
+  Động cơ 230W. 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 56dB
+  Kích thước: 700mm

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6190G
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 198W 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 900mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6170G
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 198W 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 700mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết

Hiển thị từ 7 đến 11 trên 11 bản ghi - Trang số 2 trên 2 trang