Bếp điện từ

MÁY HÚT MÙI VS 6190G
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 198W 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 900mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 6170G
Liên hệ

+  Nguồn điện: 220V/50Hz
+  Động cơ: 198W 
+  Lưu lượng hút: 1.000m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 700mm
+  Bảo hành: 24 tháng

Chi tiết
MÁY HÚT MÙI VS 7002SS
Liên hệ

+  Nguồn điện 220V/50Hz
+  Động cơ 2*80W 
+  Lưu lượng hút: 500m3/h
+  Độ ồn < 66dB
+  Kích thước: 700mm

Chi tiết

Hiển thị từ 13 đến 15 trên 15 bản ghi - Trang số 3 trên 3 trang